منوی محصولات


لیست قیمت جدید الکتروپمپ سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه سری CD

لیست قیمت جدید الکتروپمپ سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه سری CD

 

 

 

 

دمای مجاز سیال

MIN-MAX

 

 

 

 

شدت جریان

وزن

غوطه وری

حداکثر قطر ذرات

دهانه خروجی

دهانه ورودی

حداکثر ارتفاع

حداکثر آبدهی

استاندارد کاهش مصرف برق

دور موتور

قدرت موتور

قیمت واحد

مدل پمپ

کد محصول

نوع پمپ

ردیف

°C

A

 

kg

m

mm

اینچ

اینچ

M

M3/h

IE

RPM

KW

HP

 

 

 

 

 

 

 

(-10)-(+60)

 

1.4

 

9.4

 

---

 

---

 

1”

 

1.1/4”

 

20.7

 

5.4

 

 

2900

 

0.37

 

0.5

 

14/399/990

 

CD

70-05T

 

211970050004

الکترو پمپ تمام استیل سه فاز

1

 

(-10)-(+60)

 

2.9

 

14.1

 

---

 

---

 

1”

 

1.1/4”

 

35

 

4.8

 

IE2

 

2900

 

0.90

 

1.2

 

17/893/440

 

CD/E

70-12T IE2

 

211970100004E

الکترو پمپ تمام استیل سه فاز

2

 

(-10)-(+60)

 

2.3

 

12.4

 

---

 

---

 

1”

 

1.1/4”

 

30.3

 

6.6

 

IE2

 

2900

 

0.75

 

1

 

16/973/480

 

CD/E

90-10 T IE2

 

211970100504E

 

 

الکترو پمپ تمام استیل سه فاز

3

 

(-10)-(+60)

 

2.8

 

13.3

 

---

 

---

 

1”

 

1.1/4”

 

29.5

 

9.6

 

IE2

 

2900

 

0.9

 

1.2

 

17/780/080

CD/E

120-12T IE2

 

211980100004E

الکترو پمپ تمام استیل سه فاز

4

 

(-10)-(+60)

 

4

 

16.7

 

---

 

---

 

1”

 

1.1/2”

 

31

 

15

 

IE2

 

2900

 

1.5

 

2

 

23/521/110

CD/E

200-20T IE2

 

211990200004E

الکترو پمپ تمام استیل سه فاز

5

 

(-10)-(+60)

 

5

 

17.4

 

---

 

---

 

1”

 

1.1/2”

 

38

 

15

 

IE2

 

2900

 

1.8

 

2.5

 

25/604/100

CD/E

200-25T IE2

 

211990250004E

الکترو پمپ تمام استیل سه فاز

6

 

(-10)-(+60)

 

3.1

 

9.4

 

---

 

---

 

1”

 

1.1/4”

 

20.7

 

5.4

 

 

2900

 

0.37

 

0.5

 

14/676/850

 

CDM

70/05

 

211970050000

الکترو پمپ تمام استیل تک فاز

7

 

(-10)-(+60)

 

4.6

 

10.8

 

---

 

---

 

1”

 

1.1/4”

 

28

 

4.8

 

 

2900

 

0.55

 

0.75

 

15/534/680

CDM

70/07

 

211970090000

الکترو پمپ تمام استیل تک فاز

8

 

(-10)-(+60)

 

5.6

 

12.4

 

---

 

---

 

1”

 

1.1/4”

 

30.3

 

6.6

 

 

2900

 

0.75

 

1

 

17/048/690

CDM

90/10

 

211970100500

الکترو پمپ تمام استیل تک فاز

9

 

(-10)-(+90)

 

4.6

 

10.7

 

---

 

---

 

1”

 

1.1/4”

 

20.5

 

10.8

 

 

2900

 

0.55

 

0.75

 

16/266/070

CDM

120/07

 

211980090000

الکترو پمپ تمام استیل تک فاز

10

 

(-10)-(+90)

 

6.9

 

13.3

 

---

 

---

 

1”

 

1.1/4”

 

29.5

 

9.6

 

 

2900

 

0.90

 

1.2

 

17/238/350

CDM

120/12

 

211980100000

الکترو پمپ تمام استیل تک فاز

11

 

(-10)-(+90)

 

9.7

 

17.3

 

---

 

---

 

1”

 

1.1/4”

 

37.5

 

9.6

 

 

2900

 

1.5

 

2

 

21/995/110

CDM

120/20

 

211980200000

الکترو پمپ تمام استیل تک فاز

12

 

(-10)-(+90)

 

6.3

 

12.8

 

---

 

---

 

1”

 

1.1/2”

 

20.6

 

15

 

 

2900

 

0.90

 

1.2

 

20/216/230

CDM

200/12

 

211990100000

الکترو پمپ تمام استیل تک فاز

13

 

(-10)-(+90)

 

9.8

 

16.7

 

---

 

---

 

1”

 

1.1/2”

 

31

 

15

 

 

2900

 

1.5

 

2

 

22/991/370

CDM

200/20

 

211990200000

الکترو پمپ تمام استیل تک فاز

14

 

(-10)-(+60)

 

2.9

 

14.7

 

---

 

---

 

1”

 

1.1/4”

 

44.5

 

4.8

 

 

2900

 

0.9

 

1.2

 

23/621/390

2CD

70-12T

 

211979120004

الکترو پمپ تمام استیل دو پروانه سه فاز

15

 

(-10)-(+60)

 

3.3

 

17.8

 

---

 

---

 

1”

 

1.1/4”

 

52.5

 

4.8

 

 

2900

 

1.1

 

1.5

 

27/369/900

2CD

70-15T

 

211979150004

الکترو پمپ تمام استیل دو پروانه سه فاز

16

 

(-10)-(+60)

 

3.3

 

17.8

 

---

 

---

 

1”

 

1.1/4”

 

42

 

9

 

 

2900

 

1.1

 

1.5

 

25/579/030

 

2CD 120-15T

 

211989150004

الکترو پمپ تمام استیل دو پروانه سه فاز

17

 

http://worldpump.ir/upload_files/news/1513592316

T-ONE محصول جدید شرکت سایر SAER

مشکلات مربوط به صدا و فضا با طراحی T-ONEحل شدند....

پمپ RV اینوکسپا – پمپ سانتریفیوژی با توان بالا

پمپ سانتریفیوژی RV اینوکسپا : جابجا کننده ی محصولات به طور ملایم...

جوایز شرکت اینوکسپا INOXPA - جایزه ی پرنس فلیپ

جایزه ی پرنس فلیپ به شرکت اینوکسپا INOXPA اعطا گردید....

پمپ اینوکسپا INOXPA ASPIR با کانال جانبی و طراحی آپگرید شده ارایه شد

پمپ اینوکسپا INOXPA ASPIR با کانال جانبی و طراحی آپگرید شده ارائه شد...

سایت پمپ تک

معرفی سایت جدید پمپ-تک فروشگاه آنلاین پمپ و الکتروپمپ و تجهیزات...

صفحه از