منوی محصولات


انواع الکتروموتور الکتروژن


کد تاریخ قیمت توضیح کوتاه اشتراک گذاری سفارش
2021666 1396-02-09 انواع الکتروموتور الکتروژن Bookmark and Share سفارش

تیپ
موتور
تعداد
فاز
فرکانس ولتاژ توان خروجی سرعت جریان کلاس حرارتی درجه حفاظت جهت گردش یاتاقان
کند تند کند تند کند تند
Hz. V R.p.m R.p.m A A
PC201 1 50 220/230 150 W 1150 1325 1.4 1.7 B 22 C.W بلبرینگ
CL141 1 50 220/230 140 W 180 W 1100 1350 2 2.5 B 22 C.W بلبرینگ
CL142 1 50 220/230 1/12 HP 1/4 HP 950 1400 1 1.9 B 22 C.W بلبرینگ / بوش
CL143 1 50 220/230 1/12 HP 1/4 HP 950 1400 1 1.9 B 22 C.W بلبرینگ / بوش
CL144 1 50 220/230 1/12 HP 1/4 HP 950 1400 0.9 1.6 B 22 C.W بلبرینگ / بوش
CL145 1 50 220/230 - 1/4 HP - 1425 - 2 B 22 C.W بلبرینگ / بوش
CL146 1 50 220/230 1/12 HP 1/4 HP 950 1425 0.9 1.5 B 22 C.W بلبرینگ
CL147 1 50 220/230 1/12 HP 1/4 HP 950 1425 0.9 1.5 B 22 C.W بلبرینگ
CL131 1 50 220/230 1/9 HP 1/3 HP 950 1425 1 2.4 B 22 C.W بلبرینگ / بوش
CL132 1 50 220/230 1/9 HP 1/3 HP 950 1425 1 2.4 B 22 C.W بلبرینگ / بوش
CL134 1 50 220/230 1/9 HP 1/3 HP 950 1425 1 1.8 B 22 C.W بلبرینگ
CL120 1 50 220/230 1/6 HP 1/2 HP 950 1425 1.6 3.7 B 22 C.W بلبرینگ / بوش
CL121 1 50 220/230 1/6 HP 1/2 HP 950 1425 1.4 3.2 B 22 C.W بلبرینگ
CL340 1 50 220/230 1/4 HP 3/4 HP 950 1425 1.7 4.3 B 22 C.W بلبرینگ / بوش


نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد
کد
عنوان
تصویر
سفارش