منوی محصولات


الکتروموتورهای COEL چینی تحت لیسانس ایتالیا


کد تاریخ قیمت توضیح کوتاه اشتراک گذاری سفارش
2021702 1396-02-10 الکتروموتورهای COEL چینی تحت لیسانس ایتالیا Bookmark and Share سفارش

الکتروموتور های ضد انفجار

نام محصول KW Voltage Mtg
YB2-80M1-4 0.55 220/380 پایه دار و فلنج دار
YB2-80M1-4 0.55 220/380 پایه دار
YB2-80M2-4 0.75 220/380 پایه دار و فلنج دار
YB2-80M2-4 0.75 220/380 پایه دار
YB2-90S-4 1.1 220/380 پایه دار و فلنج دار
YB2-90S-4 1.1 220/380 پایه دار
YB2-90L-4 1.5 220/380 پایه دار و فلنج دار
YB2-90L-4 1.5 220/380 پایه دار
YB2-100L1-4 2.2 220/380 پایه دار و فلنج دار
YB2-100L1-4 2.2 220/380 پایه دار
YB2-100L2-4 3 220/380 پایه دار و فلنج دار
YB2-100L2-4 3 220/380 پایه دار
YB2-112M-4 4 220/380 پایه دار و فلنج دار
YB2-112M-4 4 220/380 پایه دار
YB2-132S-4 5.5 380/660 پایه دار و فلنج دار
YB2-132S-4 5.5 380/660 پایه دار
YB2-132M-4 7.5 380/660 پایه دار و فلنج دار
YB2-132M-4 7.5 380/660 پایه دار
YB2-160M-4 11 380/660 پایه دار و فلنج دار
YB2-160M-4 11 380/660 پایه دار
YB2-160L-4 15 380/660 پایه دار و فلنج دار
YB2-160L-4 15 380/660 پایه دار
YB2-180M-4 18.5 380/660 پایه دار و فلنج دار
YB2-180M-4 18.5 380/660 پایه دار
YB2-180L-4 22 380/660 پایه دار
YB2-200L-4 30 380/660 پایه دار و فلنج دار
YB2-200L-4 30 380/660 پایه دار
YB2-225S-4 37 380/660 پایه دار و فلنج دار
YB2-225S-4 37 380/660 پایه دار
YB2-132S2-2 7.5 380/660 پایه دار و فلنج دار
YB2-132S2-2 7.5 380/660 پایه دار
YB2-160M1-2 11 380/660 پایه دار و فلنج دار
YB2-160M1-2 11 380/660 پایه دار
YB2-160M2-2 15 380/660 پایه دار و فلنج دار
YB2-160M2-2 15 380/660 پایه دار
YB2-180M-2 22 380/660 پایه دار و فلنج دار
YB2-180M-2 22 380/660 پایه دار
YB2-200L2-2 37 380/660 پایه دار و فلنج دار
YB2-200L2-2 37 380/660 پایه دار


نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد
کد
عنوان
تصویر
سفارش