منوی محصولات


الکتروگیربکس هلیکال RX57، Ne = 1400 1/min


کد تاریخ قیمت توضیح کوتاه اشتراک گذاری سفارش
20221081 1397-03-10 الکتروگیربکس هلیکال RX57، Ne = 1400 1/min Bookmark and Share سفارش

RX57، Ne = 1400 1/min

 

 

DV132M

DV1325

DV112

DV100

DT90

DT80

DR63

DT71

i

Q ®

(‘)

F ra

(N)

Mamax

(NM)

Na

(1/min)

 

 

 

 

 

 

5.50*

-

3100

39

255

 

 

 

 

 

 

5.07

-

3030

36

276

 

 

 

 

 

 

4.35

-

2640

68

322

 

 

 

 

 

 

3.79

-

2480

69

369

 

 

 

 

 

 

3.55

-

2420

69

394

 

 

 

 

 

 

3.14

-

2320

65

446

 

 

 

 

 

 

2.91

-

2170

67

481

 

 

 

 

 

 

2.64

-

1810

69

530

 

 

 

 

 

 

2.37

-

1500

69

591

 

 

 

 

 

 

2.04

-

1070

69

686

 

 

 

 

 

 

1.92

-

890

69

729

 

 

 

 

 

 

1.65

-

430

69

848

 

 

 

 

 

 

1.48

-

112

68

946

 

 

 

 

 

 

1.30

-

132

63

1075

 

 


نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد
کد
عنوان
تصویر
سفارش