منوی محصولات


الکتروگیربکس هلیکالRX77، Ne =1400 1/ min


کد تاریخ قیمت توضیح کوتاه اشتراک گذاری سفارش
20221083 1397-03-10 الکتروگیربکس هلیکالRX77، Ne =1400 1/ min Bookmark and Share سفارش

DV132M

DV1325

DV112

DV100

DT90

DT80

DR63

DT71

i

Q ®

(‘)

F ra

(N)

Mamax

(NM)

Na

(1/min)

 

 

 

 

 

 

8.00*

-

6330

57

175

 

 

 

 

 

 

7.47

-

6200

53

187

 

 

 

 

 

 

6.41

-

5600

103

218

 

 

 

 

 

 

5.63

-

5300

110

249

 

 

 

 

 

 

5.35*

-

5240

103

262

 

 

 

 

 

 

4.73

-

4900

123

296

 

 

 

 

 

 

4.04*

-

4500

143

347

 

 

 

 

 

 

3.70

-

4290

153

378

 

 

 

 

 

 

3.25*

-

3200

182

431

 

 

 

 

 

 

3.08*

-

2560

193

455

 

 

 

 

 

 

2.70

-

1110

215

519

 

 

 

 

 

 

2.43

-

510

215

576

 

 

 

 

 

 

2.13

-

435

200

657

 

 

 

 

 

 

1.88*

 

335

187

745

 

 

 

 

 

 

1.67

 

315

173

838

 

 

 

 

 

 

1.42

 

315

155

986


نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد
کد
عنوان
تصویر
سفارش