منوی محصولات


الکتروگیربکس هلیکالRX87، Ne = 1400 1/min 405 NM


کد تاریخ قیمت توضیح کوتاه اشتراک گذاری سفارش
20211084 1397-03-10 الکتروگیربکس هلیکالRX87، Ne = 1400 1/min 405 NM Bookmark and Share سفارش

RX87، Ne = 1400 1/min                                                                                                                                                                        405 NM

 

DV180

DV132ML

DV160L

DV160M

DV132M

DV1325

DV112

DV100

DT90

DT80

i

Q ®

(‘)

F ra

(N)

Mamax

(NM)

Na

(1/min)

 

 

 

 

 

 

 

8.65

-

7890

139

162

 

 

 

 

 

 

 

7.63

-

7490

149

183

 

 

 

 

 

 

 

7.20*

-

7380

140

194

 

 

 

 

 

 

 

6.45

-

6850

192

217

 

 

 

 

 

 

 

5.56*

-

6320

225

252

 

 

 

 

 

 

 

5.07

-

5980

250

276

 

 

 

 

 

 

 

4.50*

-

5500

290

311

 

 

 

 

 

 

 

3.78

-

5030

305

370

 

 

 

 

 

 

 

3.48

-

2730

405

402

 

 

 

 

 

 

 

3.09

-

1950

405

453

 

 

 

 

 

 

 

2.76*

-

1200

405

507

 

 

 

 

 

 

 

2.48

-

470

405

565

 

 

 

 

 

 

 

2.15

-

42

385

651

 

 

 

 

 

 

 

1.93

-

185

355

725

 

 

 

 

 

 

 

1.60*

-

74

315

875

 

 

 

 

 

 

 

1.39

-

74

290

1005

 

 


نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد
کد
عنوان
تصویر
سفارش