منوی محصولات


الکتروگیربکس هلیکالRX97، Ne = 1400 1/min 595 NM


کد تاریخ قیمت توضیح کوتاه اشتراک گذاری سفارش
20221085 1397-03-10 الکتروگیربکس هلیکالRX97، Ne = 1400 1/min 595 NM Bookmark and Share سفارش

RX97، Ne = 1400 1/min                                                                                                                                                                        595 NM

 

DV200

DV180

DV132ML

DV160L

DV160M

DV132M

DV132S

DV112

DT100

DT90

DT80

i

Q ®

(‘)

F ra

(N)

Mamax

(NM)

Na

(1/min)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.23

-

9560

225

170

 

 

 

 

 

 

 

 

7.16*

-

8950

260

196

 

 

 

 

 

 

 

 

6.56

-

8500

300

213

 

 

 

 

 

 

 

 

5.79

-

7630

420

242

 

 

 

 

 

 

 

 

4.91

-

7220

395

285

 

 

 

 

 

 

 

 

4.52

-

6180

595

310

 

 

 

 

 

 

 

 

4.04

-

5380

595

347

 

 

 

 

 

 

 

 

3.64*

-

4530

595

385

 

 

 

 

 

 

 

 

3.30

-

3730

595

310

 

 

 

 

 

 

 

 

2.92

-

2810

595

347

 

 

 

 

 

 

 

 

2.64

-

1980

595

385

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24*

-

495

595

424

 

 

 

 

 

 

 

 

1.96

-

19

595

479

 

 

 

 

 

 

 

 

1.64

-

51

595

530

 

 

 

 

 

 

 

 

1.42

-

132

595

625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

570

714

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

505

854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

455

986

 

 


نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد
کد
عنوان
تصویر
سفارش