منوی محصولات


الکتروگیربکس هلیکالR07 ، Ne = 1400 1 / MIN 50NM


کد تاریخ قیمت توضیح کوتاه اشتراک گذاری سفارش
20221087 1397-03-10 الکتروگیربکس هلیکالR07 ، Ne = 1400 1 / MIN 50NM Bookmark and Share سفارش

 

R07 ، Ne = 1400 1 / MIN                                                                                                                                 50NM

Na

(1/min)

 

Mamax

(NM)

 

Fra

(N)

 

Q(/R)

(‘)

 

I

 

DT56

DR63

DT71

 

 

18

50

1510

-

78.24

 

 

20

50

1510

-

71.47

 

 

23

50

1510

-

60.32

 

 

27

50

1510

-

51.52

 

 

29

50

1470

-

47.78

 

 

32

50

1420

-

44.16

 

 

34

50

1380

-

41.31

 

 

35

50

1370

-

40.34

 

 

36

50

1340

-

38.51

 

 

41

50

1270

-

34.05

 

 

48

50

1190

-

29.08

 

 

52

50

1150

-

26.97

 

 

60

50

1080

-

23.32

 

 

64

50

1040

-

21.73

 

 

76

50

970

-

18.31

 

 

84

50

930

-

16.73

 

 

99

50

850

-

14.12

 

 

116

50

790

-

12.06

 

 

125

50

760

-

11.18

 

 

145

50

710

-

9.67

 

 

155

50

685

-

9.01

 

 

178

49

645

-

7.85

 

 

187

43

595

-

7.48

 

 

205

43

535

-

6.83

 

 

243

40

530

-

5.76

 

 

285

37

530

-

4.92

 

 

306

36

520

-

4.57

 

 

354

34

505

-

3.95

 

 

380

33

500

-

3.68

 

 

436

31

495

-

3.21

 

 


نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد
کد
عنوان
تصویر
سفارش