منوی محصولات


الکتروگیربکس هلیکالR77 ، Ne = 1400 1 / MIN 820 NM


کد تاریخ قیمت توضیح کوتاه اشتراک گذاری سفارش
20221097 1397-03-21 الکتروگیربکس هلیکالR77 ، Ne = 1400 1 / MIN 820 NM Bookmark and Share سفارش

 

R77 ، Ne = 1400 1 / MIN                                                                                                                                 820 NM

Na

(1/min)

 

Mamax

(NM)

 

Fra

(N)

 

Q(/R)

(‘)

 

I

 

 

DR63

DT71

 

DT80

 

DT90

 

DV100

 

DV112

 

DV132S

DV160M

 

DV132ML

DV160M

7.2

820

9920

6

195.24*

 

 

 

 

 

 

 

8.4

820

9920

6

166.59

 

 

 

 

 

 

 

9.6

820

9920

6

145.67

 

 

 

 

 

 

 

10

820

9920

6

138.39

 

 

 

 

 

 

 

12

820

9920

6

121.42

 

 

 

 

 

 

 

14

820820

9920

6

102.99

 

 

 

 

 

 

 

15

820

9920

6

92.97

 

 

 

 

 

 

 

17

820

9920

6

81.80

 

 

 

 

 

 

 

18

820

9920

7

77.24

 

 

 

 

 

 

 

21

820

9920

7

65.77

 

 

 

 

 

 

 

24

820

9920

7

57.68

 

 

 

 

 

 

 

27

820

9920

7

52.07

 

 

 

 

 

 

 

31

820

9920

7

45.81

 

 

 

 

 

 

 

32

820

9920

7

43.26

 

 

 

 

 

 

 

38

820

9920

7

36.83

 

 

 

 

 

 

 

42

820

9920

7

33.47

 

 

 

 

 

 

 

48

820

9920

7

29.00

 

 

 

 

 

 

 

55

780

10100

7

25.23

 

 

 

 

 

 

 

60

820

8870

6

23.37

 

 

 

 

 

 

 

65

820

8250

6

21.43

 

 

 

 

 

 

 

74

780

7980

6

18.80

 

 

 

 

 

 

 

79

780

7620

6

17.82*

 

 

 

 

 

 

 

90

740

7390

6

15.60

 

 

 

 

 

 

 

100

720

7050

6

14.05

 

 

 

 

 

 

 

114

690

6740

6

12.33

 

 

 

 

 

 

 

129

660

6490

7

10.88

 

 

 

 

 

 

 

145

630

6300

7

9.64

 

 

 

 

 

 

 

163

630

4110

7

8.59

 

 

 

 

 

 

 

181

610

3940

8

7.74

 

 

 

 

 

 

 

206

580

3850

8

6.79

 

 

 

 

 

 

 

234

540

3990

8

5.99*

 

 

 

 

 

 

 

264

510

3990

8

5.31*

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد
کد
عنوان
تصویر
سفارش