منوی محصولات


الکتروگیربکس هلیکالR137R77 ، Ne = 1400 1 / MIN 8000 NM


کد تاریخ قیمت توضیح کوتاه اشتراک گذاری سفارش
20201105 1397-03-21 الکتروگیربکس هلیکالR137R77 ، Ne = 1400 1 / MIN 8000 NM Bookmark and Share سفارش

 

R137R77 ، Ne = 1400 1 / MIN                                                                                                                                 8000 NM

Na

(1/min)

 

Mamax

(NM)

 

Fra

(N)

 

Q(/R)

(‘)

 

I

 

 

DV100

 

DV112

 

DV132S

DV160M

 

DV132ML

DV160M

DV 160L

 

DV 180

DV200

DV225S

DV225M

0.06

8000

53400

-

22203

 

 

 

 

 

 

0.07

8000

53400

-

18945

 

 

 

 

 

 

0.08

8000

53400

-

16566

 

 

 

 

 

 

0.09

8000

53400

-

14777

 

 

 

 

 

 

0.11

8000

53400

-

12921

 

 

 

 

 

 

0.12

8000

53400

-

11712

 

 

 

 

 

 

0.13

8000

53400

-

10573

 

 

 

 

 

 

0.16

8000

53400

-

8784

 

 

 

 

 

 

0.19

8000

53400

-

7479

 

 

 

 

 

 

0.21

8000

53400

-

6559

 

 

 

 

 

 

0.24

8000

53400

-

5834

 

 

 

 

 

 

0.27

8000

53400

-

5116

 

 

 

 

 

 

0.31

8000

53400

-

4464

 

 

 

 

 

 

0.36

8000

53400

-

3928

 

 

 

 

 

 

0.41

8000

53400

-

3454

 

 

 

 

 

 

0.47

8000

53400

-

2993

 

 

 

 

 

 

0.30

8000

53400

-

4709

 

 

 

 

 

 

 

 


نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد
کد
عنوان
تصویر
سفارش