منوی محصولات


الکتروگیربکس هلیکالR147 ، Ne = 1400 1 / MIN 13000 NM


کد تاریخ قیمت توضیح کوتاه اشتراک گذاری سفارش
20221106 1397-03-21 الکتروگیربکس هلیکالR147 ، Ne = 1400 1 / MIN 13000 NM Bookmark and Share سفارش

 

R147 ، Ne = 1400 1 / MIN                                                                                                                                 13000 NM

Na

(1/min)

 

Mamax

(NM)

 

Fra

(N)

 

Q(/R)

(‘)

 

I

 

 

DV100

 

DV112

 

DV132S

DV160M

 

DV132ML

DV160M

DV 160L

 

DV 180

DV200

DV225S

DV225M

8.6

13000

62700

5

163.31

 

 

 

 

 

 

9.5

13000

62700

5

146.91

 

 

 

 

 

 

12

13000

62700

5

119.86

 

 

 

 

 

 

13

13000

62700

5

109.31

 

 

 

 

 

 

15

13000

62700

5

94.60*

 

 

 

 

 

 

17

13000

62700

5

83.47

 

 

 

 

 

 

Na

(1/min)

 

Mamax

(NM)

 

Fra

(N)

 

Q(/R)

(‘)

 

I

 

 

DV100

 

DV112

 

DV132S

DV160M

 

DV132ML

DV160M

DV 160L

 

DV 180

DV200

DV225S

DV225M

8.6

13000

62700

5

163.31

 

 

 

 

 

 

9.5

13000

62700

5

146.91

 

 

 

 

 

 

12

13000

62700

5

119.86

 

 

 

 

 

 

13

13000

62700

5

109.31

 

 

 

 

 

 

15

13000

62700

5

94.60*

 

 

 

 

 

 

17

13000

62700

5

83.47

 

 

 

 

 

 

 

 


نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد
کد
عنوان
تصویر
سفارش