منوی محصولات


الکتروگیربکس هلیکالR167R97 ، Ne = 1400 1 / MIN 18000 NM


کد تاریخ قیمت توضیح کوتاه اشتراک گذاری سفارش
20211110 1397-03-21 الکتروگیربکس هلیکالR167R97 ، Ne = 1400 1 / MIN 18000 NM Bookmark and Share سفارش

 

 

R167R97 ، Ne = 1400 1 / MIN                                                                                                                                 18000 NM

Na

(1/min)

 

Mamax

(NM)

 

Fra

(N)

 

Q(/R)

(‘)

 

I

 

DT80

DT90

DT100

DT112

DV132S

DV132M

DV132ML

DV160ML

DV160L

DV180

DV200

 

0.05

18000

120000

-

27001

 

 

 

 

 

 

 

 

0.06

18000

120000

-

22482

 

 

 

 

 

 

 

 

0.07

18000

120000

-

20002

 

 

 

 

 

 

 

 

0.08

18000

120000

-

17361

 

 

 

 

 

 

 

 

0.09

18000

120000

-

15446

 

 

 

 

 

 

 

 

0.10

18000

120000

-

14051

 

 

 

 

 

 

 

 

0.12

18000

120000

-

11812

 

 

 

 

 

 

 

 

0.13

18000

120000

-

10509

 

 

 

 

 

 

 

 

0.15

18000

120000

-

9631

 

 

 

 

 

 

 

 

0.18

18000

120000

-

7749

 

 

 

 

 

 

 

 

0.20

18000

120000

-

6894

 

 

 

 

 

 

 

 

0.23

18000

120000

-

6077

 

 

 

 

 

 

 

 

0.26

18000

120000

-

5407

 

 

 

 

 

 

 

 

0.30

18000

120000

-

4650

 

 

 

 

 

 

 

 

0.34

18000

120000

-

4129

 

 

 

 

 

 

 

 

0.38

18000

120000

-

3692

 

 

 

 

 

 

 

 

0.45

18000

120000

-

3099

 

 

 

 

 

 

 

 

0.53

18000

120000

-

2657

 

 

 

 

 

 

 

 

0.60

18000

120000

-

2333

 

 

 

 

 

 

 

 

0.67

18000

120000

-

2085

 

 

 

 

 

 

 

 

0.75

18000

120000

-

1877

 

 

 

 

 

 

 

 

0.84

18000

120000

-

1670

 

 

 

 

 

 

 

 

0.97

18000

120000

-

1438

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

18000

120000

-

1279

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

18000

120000

-

1123

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

18000

120000

-

999

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

18000

120000

-

861

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

18000

120000

-

760

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

18000

120000

-

656

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

18000

120000

-

579

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

18000

120000

-

503

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

18000

120000

-

432

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7

18000

120000

-

376

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

18000

120000

-

335

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6

18000

120000

-

303

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0

18000

120000

-

279

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد
کد
عنوان
تصویر
سفارش

R167R107 ، Ne = 1400 1 / MIN                                                                                                                                 18000 NM

Na

(1/min)

 

Mamax

(NM)

 

Fra

(N)

 

Q(/R)

(‘)

 

I

 

 

DV100

 

DV112

 

DV132S

DV160M

 

DV132ML

DV160M

DV 160L

 

DV 180

DV200

DV225S

DV225M

0.38

18000

120000

-

3637

 

 

 

 

 

 

0.42

18000

120000

-

3330

 

 

 

 

 

 

0.51

18000

120000

-