لیست قیمت پمپ خانگی K سی لند

پمپ های الکتریکی گریز از مرکز نزدیک با یک پروانه سری K برای پمپاژ مایعات شفاف ، بدون ساینده و جامدات معلق ، غیر منفجره یا جابجایی مایعاتی که برای بدنه پمپ مضرر نباشد. طراحی شده اند

دمای مایع نباید بالاتر از 35 درجه سانتیگراد برای مصارف خانگی (CEI EN 60335-2-41) یا 90 درجه سانتیگراد برای مصارف دیگر نیست ، در حالی که دمای محیط نباید بالاتر از 40 درجه سانتیگراد باشد
حجم ابدهی 18 متر مکعب در ساعت
ارتفاع آبدهی تا 60 پوند

لیست قیمت پمپ K سی لند

در جدول زیر لیست قیمت به روز پمپ K سیلند درج شده

پمپ سانتریفیوژ سی لند K
PriceCapacityHeadOut (inch)IN (inch)HPKWModelNO
46.000.000620110.50.37K 50M1
109.000.00094111 1/41.51.1K 151M2
120.000.00010.84711 1/421.5K 200T3
245.000.00018481 1/41 1/243K 400T4
249.000.00018611 1/41 1/25.54K 550T5

Related projects