لیست قیمت مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه

شرکت مگاسیل ترکیه یکی از شرکت های تولید کننده مکانیکال سیل می باشد. که تحت لایسنس شرکت آمبرا ایتالیا فعالیت می کند.

این شرکت در کشور ترکیه فعالیت دارد و با ۲۷ سال سابقه در زمینه تولید سیل های خانگی و صنعتی به یکی از تولید کننده های برتر ترکیه تبدیل شده است.

اهداف اصلی این شرکت براورده کردن خواسته ها و انتظارات مشتریان داخلی و بین المللی می باشد. با توجه به تولید انواع محصولات برای مصارف گوناگون توانسته نیاز مشتریان خود را براورده نماید. همچنین به لطف خدمات پس از فروش و پشتیبانی مناسب و همچنین ارائه محصولات با کیفیت و با استاندارد جهانی رضایت کاربران خود را به بهترین شکل بدست آورد

مکانیکال-سیل-مگاسیل-ترکیه
قیمت برند/کشور سازنده متریال مدل ردیف
2.000.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton

MSG/1-12

1
2.400.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-14 2
2.900.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-16 3
3.900.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-18 4
4.000.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-20 5
3.900.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-22 6
4.500.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-25 7
6.500.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-28 8
7.000.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-30 9
7.300.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-32 10
8.000.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-33 11
8.500.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-35 12
18.500.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-38 13
11.000.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-40 14
12.500.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-43 15
14.000.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-45 16
26.100.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-48 17
16.500.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-50 18
19.600.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-55 19
24.100.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-60 20
26.000.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-65 21
34.200.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-70 22
43.400.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-80 23
62.700.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-90 24
68.100.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-100 25
9.800.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/13-28 26
24.100.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/91-12 27
27.000.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/91-16 28
28.100.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/91-22 29
10.100.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MS/G92-12 30
11.800.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MS/G92-16 31
19.100.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MS/G93-12 32
37.600.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MS/G94-12 33
48.900.000 مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MS/G94-16 34