مشخصات پمپ BK سی لند

دمای مایع بالاتر از 35 درجه سانتیگراد برای مصارف خانگی (CEI EN 60335-2-41) یا 90 درجه سانتیگراد برای مصارف دیگر نیست ، در حالی که دمای محیط نباید بالاتر از 40 درجه سانتیگراد باشد
حجم آبدهی تا 30 ~ متر مکعب در ساعت
ارتفاع آبدهی تا 110 متر پوند

لیست قیمت پمپ bk سی لند

در جدول زیر لیست قیمت به روز پمپ bk سیلند درج شده

پمپ-bk-سیلند
PriceCapacityHeadOut (inch)IN (inch)HPKWModelNO
80.000.0005.1431110.75BK 100M1
125.000.00094811.51.51.1BK 150M2
130.000.00094811.51.51.1BK 150T3
135.000.00095511.521.5BK 200M4
140.000.00095511.521.5BK 200T5
165.000.00096011.532.2BK 300M6
175.000.00096011.532.2BK 300T7
244.000.00013661 1/4243BK 400T8
256.000.00013801 1/425.54BK 550T9
350.000.00015891 1/427.55.5BK 75010
360.000.00027701 1/227.55.5BK 75311
422.000.000151101 1/22107.5BK 100312
492.000.00030931 1/2212.59.2BK 125313
520.000.000301051 1/221511BK 150314

Related projects