لیست قیمت پمپ ckr سی لند

 

درباره پمپ خطی ckr سی لند sea land

الکتروپمپ های سه سرعته گردشی با سری CKR برای پمپاژ مایعات گرم بدون مواد ساینده معلق، غیر انفجاری یا تهاجمی برای مواد پمپ (گلیکول حداکثر 30%) طراحی شده اند.
دمای مایع نباید بیشتر از 110 درجه سانتیگراد و کمتر از 5 درجه سانتیگراد نباشد، در حالی که دمای محیط نباید بالاتر از 35 درجه سانتیگراد باشد.

لیست قیمت پمپ ckr سی لند

در جدول زیر لیست قیمت به روز پمپ ckr سیلند قرار دارد

pump-ckr-sea-land
PriceCapacityHeadOut (inch)IN (inch)HPKWModelNO
43.000.00044.311 0.05CKR 25-40/1801
53.000.00045.611 0.09CKR 25-60/1802
92.000.000107.411 0.21CKR 25-80/1803
55.000.00045.61 1/41 1/4 0.09CKR 32-60/1804
99.000.000107.41 1/41 1/4 0.21CKR 32-80/1805
172.000.0008111 1/41 1/4 0.26CKR 32-100/1806

Related projects