لیست قیمت پمپ Compact ابارا

لیست قیمت پمپ compact

پمپ-compact-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
161.941.000 COMPACT A15 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 1
170.258.000 COMPACT AM 15 الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 2
159.979.000 COMPACT BM 15 الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 3
بازگشت به لیست

Related projects