لیست قیمت پمپ KF سی لند

الکتروپمپ‌های سانتریفیوژ با یک پروانه سری KF برای پمپاژ مایعات شفاف، بدون مواد ساینده و جامدات معلق، غیر انفجاری یا تهاجمی برای مواد پمپ طراحی شده‌اند.

مشخصات فنی پمپ خانگی kf سی لند

دمای مایع برای مصارف خانگی بیشتر از 35 درجه سانتیگراد (CEI EN 60335-2-41) یا 90 درجه سانتیگراد برای مصارف دیگر نباشد، در حالی که دمای محیط نباید بیشتر از 40 درجه سانتیگراد باشد.
حجم جریان تا 60 متر مکعب در ساعت
ارتفاع آبدهی تا 18 متر

لیست قیمت پمپ kf سی لند

در جدول زیر لیست قیمت به روز پمپ kf سیلند درج شده

پمپ سانتریفیوژ سی لند KF
PriceCapacityHeadOut (inch)IN (inch)HPKWModelNO
89.000.0004812221.51.1KF 150M1
90.000.00054142221.5KF 200M2
157.000.0006017.82232.2KF 300M3

Related projects