مشخصات فنی پمپ گریز از مرکز kp سی لند

دمای مایع برای مصارف خانگی بیشتر از 35 درجه سانتیگراد (CEI EN 60335-2-41) یا 90 درجه سانتیگراد برای مصارف دیگر نباشد، در حالی که دمای محیط نباید بیشتر از 40 درجه سانتیگراد باشد.
حجم جریان تا 36 متر مکعب در ساعت
ارتفاع آبدهی تا 30 متر

لیست قیمت پمپ kp سی لند

در جدول زیر لیست قیمت به روز پمپ kp سیلند قرار گرفته است

پمپ سانتریفیوژ سی لند KP
PriceCapacityHeadOut (inch)IN (inch)HPKWModelNO
76.000.0002413.52210.75KP 100M1
123.000.0003620221.51.1KP 150M2
136.000.00036242221.5KP 200M3
142.000.00036242221.5KP 200T4
165.000.00036282232.2KP 300M5
160.000.00036282232.2KP 300T6

Related projects