لیست قیمت پمپ onk ابارا

لیست قیمت پمپ onk

پمپ-onk-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
94,590,200 ONK 100M شناور استیل تک فاز به همراه جعبه کنترل 1
102,329,200 ONK 150M شناور استیل تک فاز به همراه جعبه کنترل 2
187,567,200 OM 4N 4-18 1.5 شناور استیل تک فاز 3
182,803,900 OM 4N 10-8 1.5 شناور استیل تک فاز 4
226,621,900 OM 4N 10-12 2.2 شناور استیل تک فاز 5
بازگشت به لیست

Related projects