مشخصات فنی پمپ خودمکش pa سی لند

دمای مایع برای مصارف خانگی بیشتر از 35 درجه سانتیگراد (CEI EN 60335-2-41) یا 90 درجه سانتیگراد برای مصارف دیگر نباشد، در حالی که دمای محیط نباید بیشتر از 40 درجه سانتیگراد باشد.
حجم جریان تا 2.5 متر مکعب در ساعت
ارتفاع آبدهی تا 45 متر

لیست قیمت پمپ pa سی لند

در جدول زیر لیست قیمت به روز پمپ pa سیلند قرار دارد

پمپ-pa-سیلند
PriceCapacityHeadOut (inch)IN (inch)HPKWModelNO
65.000.0002.7401110.75PA 100M1

Related projects