لیست قیمت پمپ swimmy سی لند


درباره پمپ استخری swimmy سی لند sea land

پمپ برقی خود پرایمینگ برای استخرها با پیش فیلتر بزرگ که به همراه عملکرد هیدرولیکی عالی خود فیلتر بسیار زیادی را به همراه دارد.
ظرفیت. فیلتری با درب شفاف پلی کربنات که به راحتی امکان بازرسی داخلی غربال پیش فیلتر را فراهم می کند.
هیچ تماس الکتریکی احتمالی با آب وجود ندارد زیرا هیچ بخشی از موتور به روی آن باز نیست.
شامل یک کلید استاندارد برای باز کردن بدون زحمت درب پیش فیلتر است.
لیست قیمت پمپ swimmy سی لند

در جدول زیر لیست قیمت به روز پمپ swimmy سیلند را می توانید مشاهده نمایید

pump-swimmy-sea-land
PriceCapacityHeadOut (inch)IN (inch)HPKWModelNO
135.000.00027162210.75swimmy 100M1
155.000.0003018221.51.1swimmy 150M2
165.000.00034202221.5swimmy 200M3
185.000.00040232232.2swimmy 300M4