نمایش 1–12 از 19 نتیجه

مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه سری MS – 2 – MS – 2 N

محدوده عملیاتی مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه سری MS - 2 - MS - 2 N

 • ابعاد 6 الی 38 میلی متر
 • تحمل فشار 10 بار
 • تحمل حرارت از 50- تا 220
 • سرعت جابجایی 15 میلی ثانیه

مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه سری MS – 250

محدوده عملیاتی مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه سری MS - 250

 • ابعاد 20 الی 100 میلی متر
 • تحمل فشار 12 بار
 • تحمل حرارت از 35- تا 220
 • سرعت جابجایی 20 میلی ثانیه

مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه سری MS – 74 D

محدوده عملیاتی مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه سری MS - 74 D

 • ابعاد 18 الی 200 میلی متر
 • تحمل فشار 16 (25) بار
 • تحمل حرارت از 5۰- تا ۲۲۰
 • سرعت جابجایی ۲۰ میلی ثانیه

مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه سری MS – H 12 N

محدوده عملیاتی مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه سری MS - H 12 N

 • ابعاد 10 الی 80 میلی متر
 • تحمل فشار 25 بار
 • تحمل حرارت از 50- تا 220
 • سرعت جابجایی 20 میلی ثانیه

مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه سری MS 3 – MS 3 N

محدوده عملیاتی مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه سری MS 3 - MS 3 N

 • ابعاد 6 الی 80 میلی متر
 • تحمل فشار 10 بار
 • تحمل حرارت از 50- تا 220
 • سرعت جابجایی 10 الی 15 میلی ثانیه

مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه سری MS 7 – MS 7 N

محدوده عملیاتی مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه سری MS 7 - MS 7 N

 • ابعاد 14 الی 200 میلی متر
 • تحمل فشار 16 الی 25 بار
 • تحمل حرارت از 50- تا 220 سانتیگراد
 • سرعت جابجایی 20 میلی ثانیه

مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه سری MS KONVERTÖR 908

محدوده عملیاتی مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه سری MS KONVERTÖR 908

 • ابعاد 24 الی 100 میلی متر
 • تحمل فشار 20 بار
 • تحمل حرارت از 35- تا 160
 • سرعت جابجایی 30 میلی ثانیه

مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه سری MSHJ – 92 N

محدوده عملیاتی مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه سری MSHJ - 92 N

 • ابعاد 18 الی 100 میلی متر
 • تحمل فشار -0.8 الی 25 بار
 • تحمل حرارت از 50- تا 220
 • سرعت جابجایی 20 میلی ثانیه

مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه سری MS – 20

محدوده عملیاتی مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه سری MS - 20

 • ابعاد 10 الی 110 میلی متر
 • تحمل فشار 10 بار
 • تحمل حرارت از 50- تا 220
 • سرعت جابجایی 20 میلی ثانیه

مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه سری MS – 240 – D

محدوده عملیاتی مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه سری MS - 240 - D

 • حمل فشار 0.5MPa
 • دما < 80°C
 • سرعت جابجایی < 10m/s

مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه سری MS – 350

محدوده عملیاتی مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه سری MS - 350

 • ابعاد 16 الی 100 میلی متر
 • تحمل فشار 25 بار
 • تحمل حرارت از 4۰- تا ۲۲۰
 • سرعت جابجایی ۲۰ میلی ثانیه

مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه سری MS – 400

محدوده عملیاتی مکانیکال سیل مگاسیل ترکیه سری MS - 400

 • ابعاد 10 الی 100 میلی متر
 • تحمل فشار 12 بار
 • تحمل حرارت از 35- تا 220
 • سرعت جابجایی 15 میلی ثانیه