نمایش دادن همه 5 نتیجه

پمپ فشارقوی نوید سهند

مشخصات فنی پمپ فشارقوی نوید سهند

 • توان ماکزیمم 355 کیلو وات (بیشتر بسته به سفارش)
 • ماکزیمم دمای سیال 140 درجه سانتی گراد
 • مینیمم دمای سیال 10- درجه سانتی گراد
 • هد ماکزیمم 310 متر
 • هد مینیمم 20 متر
 • دبی ماکزیمم 440 متر مکعب بر ساعت

پمپ Slurry نوید سهند

مشخصات فنی پمپ Slurry نوید سهند

 • قطر خروجی: از 40 تا 800 میلی متر
 • دبی: تا 11000 متر بر ساعت
 • هد: تا 100 متر
 • فشاری کاری: تا 10 بار
 • دمای کاری: -40 تا +280 سانتیگراد

پمپ کف کش نوید سهند

مشخصات فنی پمپ کف کش نوید سهند

 • فرکانس تحریک 50 هرتز
 • ماکزیمم دما سال 40 درجه سانتی گراد
 • فضای خالی 35 میلی متر
 • هد ماکزیمم 75 متر
 • هد مینمیم 5/1 متر
 • چگونگ نصب، عمودی

پمپ لجن کش نوید سهند

مشخصات فنی پمپ لجن کش نوید سهند

 • توان ماکزیمم 400 کیلو وات
 • ماکزیمم دمای سیال 40 درجه سانتی گراد
 • ولتاژ تحریک ولتاژ پایین
 • فرکانس تحریک 50 هرتز
 • هد ماکزیمم 100 متر
 • هد مینیمم 1 متر
 • دبی ماکزیمم 5000 متر مکعب بر ساعت
 • دبی مینیمم 1 متر مکعب بر ساعت
 • ماکزیمم سرعت دوران 3000 دور بر دقیقه

پمپ اتانرم نوید سهند ETA

مشخصات فنی پمپ اتانرم نوید سهند ETA

 • ماکزیمم دمای سیال 140 درجه سانتی گراد
 • مینیمم دمای سیال 10- درجه سانتی گراد
 • فشار ماکزیمم تخلیه 16 بار
 • توان ماکزیمم 315 کیلو وات
 • دبی ماکزیمم 1850 متر مکعب بر ساعت
 • دبی مینیمم 2 متر مکعب بر ساعت
 • ماکزیمم سرعت دوران 3500 دور بر دقیقه