نمایش دادن همه 4 نتیجه

پمپ آب داغ ولکانو سری Vleta 65-200

مشخصات فنی پمپ آب داغ ولکانو سری Vleta 65-200

 • حداکثر هد : 102 متر
 • حداقل هد : 2 متر
 • حداکثر فشار کاری مجاز: 16 بار
 • حداکثر دمای مجاز سیال: 350 درجه سانتیگراد

پمپ آب ولکانو سری vlet 40-250

مشخصات فنی پمپ آب ولکانو سری vlet 40-250

 • حداکثر هد : 160 متر
 • حداقل هد : 2 متر
 • حداکثر فشار کاری مجاز: 16 بار
 • حداکثر دمای مجاز سیال: 140 درجه سانتیگراد

پمپ روغن داغ ولکانو سری Vlety 125-100-315

مشخصات فنی پمپ روغن داغ ولکانو سری Vlety 125-100-315

 • حداکثر هد : 102 متر
 • حداقل هد : 2 متر
 • حداکثر فشار کاری مجاز: 16 بار
 • حداکثر دمای مجاز سیال: 350 درجه سانتیگراد

پمپ روغن داغ ولکانو سری Vlety 150-125-200

مشخصات فنی پمپ روغن داغ ولکانو سری Vlety 150-125-200

 • حداکثر هد : 102 متر
 • حداقل هد : 2 متر
 • حداکثر فشار کاری مجاز: 16 بار
 • حداکثر دمای مجاز سیال: 350 درجه سانتیگراد