نمایش دادن همه 5 نتیجه

پمپ سیرکولاتور گراندفوس UP, UPS Series 100

مشخصات فنی پمپ سیرکولاتور گراندفوس UP, UPS Series 100

 • حداکثر جریان: 14 متر مکعب در ساعت
 • حداکثر هد : 13 متر
 • دمای مایع : -25 .. 110 درجه سانتی گراد
 • حداکثر p :
  • 10 بار

پمپ سیرکولاتور گراندفوس UPS Series 200

مشخصات فنی پمپ سیرکولاتور گراندفوس UPS Series 200

 • حداکثر جریان : 69 متر مکعب در ساعت
 • حداکثر هد : 18 متر
 • دمای مایع : -10 الی 120 درجه سانتی گراد
 • حداکثر p
  • 10 بار

پمپ سیرکولاتور گراندفوس مدل ALPHA

مشخصات فنی پمپ سیرکولاتور گراندفوس مدل ALPHA

 • داکثر جریان : 4 متر مکعب در ساعت
 • حداکثر هد : 15 متر
 • دمای مایع : 0 .. 110 درجه سانتی گراد
 • حداکثر p :
  • 10 بار

پمپ سیرکولاتور گراندفوس مدل MAGNA

مشخصات فنی پمپ سیرکولاتور گراندفوس مدل MAGNA

 • حداکثر جریان : 81 متر مکعب در ساعت
 • حداکثر هد : 19 متر
 • دمای مایع : -10 الی 110 درجه سانتی گراد
 • حداکثر p :
  • 16 بار

پمپ سیرکولاتور گراندفوس مدل UP OEM

مشخصات فنی پمپ سیرکولاتور گراندفوس مدل UP OEM

 • حداکثر جریان : 8 متر مکعب در ساعت
 • حداکثر هد : 15 متر
 • دمای مایع : -10 الی 110 درجه سانتی گراد
 • حداکثر p :
  • 10 بار