نمایش دادن همه 6 نتیجه

پمپ CPKN ksb

مشخصات فنی پمپ CPKN ksb

 • حداکثر حجم آبدهی : از 1 تا 4800 متر مکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع آبدهی: 2 تا 275 متر
 • تعداد ورودی پروانه: تک
 • جنس پروانه : NORIDUR 1.4593, JL 1040, 1.4408
 • نوع نصب: به صورت خطی یا افقی
 • فشار باری 25 بار

پمپ روغن داغ CPKN SX ksb

مشخصات فنی پمپ روغن داغ CPKN SX ksb

 • حداکثر حجم آبدهی : از 82 تا 468 متر مکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع آبدهی: 84 تا 163 متر
 • تعداد ورودی پروانه: تک
 • نوع نصب: به صورت کوپله شده
 • دور موتور : 2980 دور
 • حداکثر فشار باری : 25 بار

پمپ روغن داغ Etanorm RSY ksb

مشخصات فنی پمپ روغن داغ Etanorm RSY ksb

 • حداکثر هد: 101 متر
 • حداقل هد: 12 متر
 • حداکثر فشار کاری مجاز: 16 بار
 • حداکثر دمای مجاز سیال : 350

پمپ روغن داغ Etanorm SYT ksb

مشخصات فنی پمپ روغن داغ Etanorm SYT ksb

 • حداکثر حجم آبدهی : از 1.5 تا 765 متر مکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع آبدهی: 2 تا 102 متر
 • تعداد ورودی پروانه: تک
 • جنس پروانه : JL 1040 / A48CL35
 • نوع نصب: به صورت کوپله یا به صورت افقی
 • حداکثر دمای مجاز مایع : 350 درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشار کاری: 16 بار
 • دور موتور 3500 دور

پمپ صنعتی اتانرم 160-25-40 ksb

مشخصات فنی پمپ صنعتی اتانرم 160-25-40 Etanorm

 • حداکثر دبی مایع: 8.8 متر مکعب در ساعت
 • حداقل قدرت پرتاب آب: 40 متر
 • حداکثر فشار کاری مجاز: 16 بار
 • حداکثر دمای مجاز سیال : 140 درجه سانتیگراد

پمپ صنعتی اتانرم KSB

مشخصات فنی پمپ صنعتی اتانرم KSB

 • حداکثر هد: 160 متر
 • حداقل هد: 160 متر
 • حداکثر فشار کاری مجاز: 16 بار
 • حداکثر دمای مجاز سیال : 140 درجه سانتیگراد