نمایش دادن همه 5 نتیجه

پمپ سانتریفیوژ تک مرحله ای SCP

مشخصات فنی پمپ سانتریفیوژ تک مرحله ای SCP

 • ظرفیت: تا 2500 متر مکعب در ساعت
 • هد: تا 150 متر؛
 • اندازه پمپ: تا DN 300;
 • دما: تا 160 درجه سانتیگراد

پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای c

مشخصات فنی پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای C

 • ظرفیت: تا 85 لیتر در ثانیه
 • هد: تا 650 متر
 • اندازه پمپ: تا DN 200
 • دما: تا 160 درجه سانتیگراد

پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای CS

مشخصات فنی پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای CS

 • ظرفیت: تا 85 لیتر در ثانیه
 • هد: تا 650 متر
 • اندازه پمپ: تا DN 200
 • دما: تا 160 درجه سانتیگراد

پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای KCP

مشخصات فنی پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای KCP

 • ظرفیت: تا 85 لیتر در ثانیه
 • هد: تا 650 متر
 • اندازه پمپ: تا DN 200
 • دما: تا 160 درجه سانتیگراد

پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای VC

مشخصات فنی پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای VC

 • ظرفیت: تا 85 لیتر در ثانیه
 • هد: تا 650 متر
 • اندازه پمپ: تا DN 200
 • دما: تا 160 درجه سانتیگراد