نمایش دادن همه 5 نتیجه

پمپ خودمکش پدرولا مدل JCR1

مشخصات فنی پمپ خودمکش پدرولا JCR1

 • دمای محیط تا +40 درجه سانتی گراد
 • بالابر مکش تا 9 متر (HS)
 • حداکثر فشار کاری 6 بار

پمپ سانتریفیوژ پدرولو مدل AL-RED

مشخصات فنی پمپ سانتریفیوژ پدرولو مدل AL-RED

 • دمای مایع از -10 درجه سانتیگراد تا +90 درجه سانتیگراد
 • دمای محیط از -10 درجه سانتیگراد تا +40 درجه سانتیگراد
 • حداکثر مکش مانومتریک تا 7 متر
 • حداکثر فشار کاری 4 بار

پمپ سانتریفیوژ پدرولو مدل HF High flow rates

مشخصات فنی پمپ سانتریفیوژ پدرولو مدل HF High flow rates

 • دمای مایع از -10 درجه سانتیگراد تا +90 درجه سانتیگراد
 • دمای محیط تا +40 درجه سانتیگراد
 • حداکثر مکش مانومتریک تا 7 متر
 • حداکثر فشار کاری:
  •  6 بار برای HF 4
  •  10 بار برای HF 6-8-20-30

پمپ سانتریفیوژ پدرولو مدل HF Medium flow

مشخصات فنی پمپ سانتریفیوژ پدرولو مدل HF Medium flow

 • دمای مایع از -10 درجه سانتیگراد تا +90 درجه سانتیگراد
 • دمای محیط تا +40 درجه سانتیگراد
 • حداکثر مکش مانومتریک تا 7 متر
 • حداکثر فشار کاری:
  • 6 بار برای HF 5-50-51
  • 10 بار برای HF 5M-70

پمپ سانتریفیوژ پدرولو مدل NGA

مشخصات فنی پمپ سانتریفیوژ پدرولو مدل NGA

 • دمای محیط از -10 درجه سانتیگراد تا +40 درجه سانتی گراد
 • حداکثر مکش مانومتری تا 7 متر
 • حداکثر فشار کاری 6 بار