نمایش دادن همه 5 نتیجه

پمپ خودمکش پدرولا مدل JCR1

مشخصات فنی پمپ خودمکش پدرولا JCR1

  • دمای محیط تا +40 درجه سانتی گراد
  • بالابر مکش تا 9 متر (HS)
  • حداکثر فشار کاری 6 بار

پمپ سانتریفیوژ پدرولو مدل AL-RED

مشخصات فنی پمپ سانتریفیوژ پدرولو مدل AL-RED

  • دمای مایع از -10 درجه سانتیگراد تا +90 درجه سانتیگراد
  • دمای محیط از -10 درجه سانتیگراد تا +40 درجه سانتیگراد
  • حداکثر مکش مانومتریک تا 7 متر
  • حداکثر فشار کاری 4 بار

پمپ سانتریفیوژ پدرولو مدل HF High flow rates

مشخصات فنی پمپ سانتریفیوژ پدرولو مدل HF High flow rates

  • دمای مایع از -10 درجه سانتیگراد تا +90 درجه سانتیگراد
  • دمای محیط تا +40 درجه سانتیگراد
  • حداکثر مکش مانومتریک تا 7 متر
  • حداکثر فشار کاری:
    •  6 بار برای HF 4
    •  10 بار برای HF 6-8-20-30

پمپ سانتریفیوژ پدرولو مدل HF Medium flow

مشخصات فنی پمپ سانتریفیوژ پدرولو مدل HF Medium flow

  • دمای مایع از -10 درجه سانتیگراد تا +90 درجه سانتیگراد
  • دمای محیط تا +40 درجه سانتیگراد
  • حداکثر مکش مانومتریک تا 7 متر
  • حداکثر فشار کاری:
    • 6 بار برای HF 5-50-51
    • 10 بار برای HF 5M-70

پمپ سانتریفیوژ پدرولو مدل NGA

مشخصات فنی پمپ سانتریفیوژ پدرولو مدل NGA

  • دمای محیط از -10 درجه سانتیگراد تا +40 درجه سانتی گراد
  • حداکثر مکش مانومتری تا 7 متر
  • حداکثر فشار کاری 6 بار