نمایش 1–12 از 28 نتیجه

بوستر پمپ عمودی چند مرحله ای saser مدل MBS-L

مشخصات فنی بوستر پمپ عمودی چند مرحله ای saser مدل MBS-L

 • حداکثر سرعت جریان: 18 m³/h
 • حداکثر هد : 113 متر
 • حداکثر توان: 4 کیلو وات

پمپ آب خانگی Saer ایتالیا مدل BP

مشخصات فنی پمپ آب خانگی Saer ایتالیا مدل BP

 • حداکثر سرعت جریان: 210 m³/h
 • حداکثر هد : 63 متر
 • حداکثر توان: 22 کیلو وات

پمپ آب خانگی Saer ایتالیا مدل CB

مشخصات فنی پمپ آب خانگی Saer ایتالیا مدل CB

 • حداکثر سرعت جریان: 15 m³/h
 • حداکثر هد : 64 متر
 • حداکثر توان: 2.2 کیلو وات

پمپ آب خانگی Saer ایتالیا مدل CM-CMP

مشخصات فنی پمپ آب خانگی Saer ایتالیا مدل CM-CMP

 • حداکثر سرعت جریان: 8 m³/h
 • حداکثر هد : 59 متر
 • حداکثر توان: 2.2 کیلو وات

پمپ آب خانگی Saer ایتالیا مدل FC

مشخصات فنی پمپ آب خانگی Saer ایتالیا مدل FC

 • حداکثر سرعت جریان: 18 m³/h
 • حداکثر هد : 96 متر
 • حداکثر توان: 7.5 کیلو وات

پمپ آب خانگی Saer ایتالیا مدل KF

مشخصات فنی پمپ آب خانگی Saer ایتالیا مدل KF

 • حداکثر سرعت جریان: 4.2 m³/h
 • حداکثر هد : 88 متر
 • حداکثر توان: 1.5 کیلو وات

پمپ استخری Saer مدل KPO-KPW-KSM

مشخصات فنی پمپ استخری Saer مدل KPO-KPW-KSM

 • حداکثر سرعت جریان: 206 m³/h
 • حداکثر هد : 22 متر
 • حداکثر توان: 9.2 کیلو وات

پمپ افقی چند مرحله ای saser مدل TM-TMB

مشخصات فنی پمپ افقی چند مرحله ای saser مدل TM-TMB

 • حداکثر سرعت جریان: 850 m³/h
 • حداکثر هد : 642 متر
 • حداکثر توان: 710 کیلو وات

پمپ افقی چند مرحله ای saser مدل TMV

مشخصات فنی پمپ افقی چند مرحله ای saser مدل TMV

 • حداکثر سرعت جریان: 310 m³/h
 • حداکثر هد : 403 متر
 • حداکثر توان: 250 کیلو وات

پمپ الکتریکی خود پرایمینگ saer مدل AP

مشخصات فنی پمپ الکتریکی خود پرایمینگ saer مدل AP

 • حداکثر سرعت جریان: 40 m³/h
 • حداکثر هد : 18.7 متر
 • حداکثر توان: 2.2 کیلو وات

پمپ جت خود پرایمینگ saer مدل M

مشخصات فنی پمپ جت خود پرایمینگ saer مدل M

 • حداکثر سرعت جریان: 10 m³/h
 • حداکثر هد : 92 متر
 • حداکثر توان: 2.2 کیلو وات

پمپ خطی تک مرحله ای Saer مدل L

مشخصات فنی پمپ خطی تک مرحله ای Saer مدل L

 • حداکثر سرعت جریان: 580 m³/h
 • حداکثر هد : 90 متر
 • حداکثر توان: 75 کیلو وات