نمایش 1–12 از 25 نتیجه

مکانیکال سیل آمبرا مدل 6A

مشخصات فنی مکانیکال سیل آمبرا مدل 6A

 • فشار p = 4 بار
 • سرعت v = 10000 دور در دقیقه
 • دما t = -35 + 150 درجه سانتیگراد

مکانیکال سیل آمبرا مدل DPS

مشخصات فنی مکانیکال سیل آمبرا مدل DPS

 • تحمل حرارت ۱۶ بار
 • تحمل حرارت ۲۰- تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد
 • سرعت جابجایی ۲۰ میلی ثانیه

مکانیکال سیل آمبرا مدل DR1-D

مشخصات فنی مکانیکال سیل آمبرا مدل DR1-D

 • تحمل حرارت ۱۶ بار
 • تحمل حرارت ۲۰- تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد
 • سرعت جابجایی ۲۰ میلی ثانیه

مکانیکال سیل آمبرا مدل DR1-S

مشخصات فنی مکانیکال سیل آمبرا مدل DR1-S

 • تحمل حرارت ۱۶ بار
 • تحمل حرارت ۲۰- تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد
 • سرعت جابجایی ۲۰ میلی ثانیه

مکانیکال سیل آمبرا مدل DR2-S

مشخصات فنی مکانیکال سیل آمبرا مدل DR2-S

 • تحمل فشار ۲۵ بار
 • تحمل حرارت ۲۰- تا ۲۰۰ درجه
 • سرعت جابجایی ۲۰ میلی ثانیه

مکانیکال سیل آمبرا مدل DRM1-S

مشخصات فنی مکانیکال سیل آمبرا مدل DRM1-S

 • تحمل فشار ۱۲ بار
 • تحمل حرارت ۲۰- تا ۲۰۰
 • سرعت جابجایی ۱۵ میلی ثانیه

مکانیکال سیل آمبرا مدل Europa

مشخصات فنی مکانیکال سیل آمبرا مدلEuropa

 • حمل فشار کاری ۱۲ بار
 • تحمل حرارت از ۳۰- تا ۲۰۰+
 • سرعت جابجایی ۱۵ میلی ثانیه

مکانیکال سیل آمبرا مدل FA

مشخصات فنی مکانیکال سیل آمبرا مدل FA

 • تحمل فشار کاری 6 بار
 • تحمل حرارت از -30 +200°C
 • سرعت جابجایی ۱2 میلی ثانیه

مکانیکال سیل آمبرا مدل FG

مشخصات فنی مکانیکال سیل آمبرا مدل FG

 • تحمل فشار کاری ۱۲ بار
 • تحمل حرارت از ۳۰- تا ۲۰۰+
 • سرعت جابجایی 10 میلی ثانیه

مکانیکال سیل آمبرا مدل FP

مشخصات فنی مکانیکال سیل آمبرا مدل FP

 • تحمل فشار کاری ۱۲ بار
 • تحمل حرارت از ۳۰- تا ۲۰۰+
 • سرعت جابجایی ۱۵ میلی ثانیه

مکانیکال سیل آمبرا مدل FR

مشخصات فنی مکانیکال سیل آمبرا مدل FR

 • تحمل حرارت 6 بار
 • تحمل حرارت 30- تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد
 • سرعت جابجایی 8 میلی ثانیه

مکانیکال سیل آمبرا مدل L

مشخصات فنی مکانیکال سیل آمبرا مدل L

 • فشار p = 4 بار
 • سرعت v = 12 متر بر ثانیه
 • دما t = -35 + 120 درجه سانتیگراد