نمایش دادن همه 6 نتیجه

الکتروموتور FD لوهر

مشخصات فنی الکتروموتور FD لوهر

 • جنس بدنه: چدن
 • قدرت: 200 تا 595 کیلووات
 • دور موتور: 750 تا 3600 دور
 • ولتاژ کاری: 400 تا 690 ولت
 • سایز فریم: 315 تا 450
 • کلاس حرارتی:  H
 • درجه محافظت : IP55 . IP56 . IP65
 • سیستم خنک کنندگی: IC411 , IC 416
 • نوع نصب: پایه و فلنج
 • راندمان کاری: IE1. IE2 . IE3. IE4
 

الکتروموتور GP لوهر Loher

مشخصات فنی الکتروموتور GP لوهر Loher

 • جنس بدنه: آلومینیوم
 • قدرت: 0.55 تا 45 کیلووات
 • دور موتور: 750 تا 3600 دور
 • ولتاژ کاری: 220 تا 690 ولت
 • سایز فریم: 80 تا 225
 • کلاس حرارتی: F
 • درجه محافظت : IP55 . IP56 . IP65
 • سیستم خنک کنندگی: IC411 . IC416
 • نوع نصب: پایه و فلنج
 • راندمان کاری: IE1. IE2 . IE3. IE4
 

الکتروموتور SD لوهر Loher

مشخصات فنی الکتروموتور SD لوهر Loher

 • جنس بدنه: چدن
 • قدرت: 0.75 تا 200 کیلووات
 • دور موتور: 750 تا 3600 دور
 • ولتاژ کاری: 220 تا 690 ولت
 • سایز فریم: 100 تا 315
 • کلاس حرارتی:  F , H
 • درجه محافظت : IP55 . IP56 . IP65
 • سیستم خنک کنندگی: IC411 . IC416
 • نوع نصب: پایه و فلنج
 • راندمان کاری: IE1. IE2 . IE3. IE4
 

الکتروموتور TN زیمنس

مشخصات فنی الکتروموتور TN زیمنس

 • جنس بدنه: چدن
 • قدرت: 160 تا 1250 کیلووات
 • دور موتور: 750 تا 3600 دور
 • ولتاژ کاری: 400 تا 690 ولت
 • سایز فریم: 315 تا 450
 • کلاس حرارتی:  F , H
 • درجه محافظت : IP55 . IP56 . IP65
 • سیستم خنک کنندگی: IC411 , IC 416 , IC01
 • نوع نصب: پایه و فلنج
 • راندمان کاری: IE1. IE2 . IE3. IE4
 

الکتروموتور XP لوهر

مشخصات فنی الکتروموتور XP لوهر

 • جنس بدنه: چدن
 • قدرت: 0.09 تا 1000 کیلووات
 • دور موتور: 750 تا 3600 دور
 • ولتاژ کاری: برای تمامی ولتاژها
 • سایز فریم: 63M تا 450L
 • کلاس حرارتی:  F
 • درجه محافظت : IP55 . IP56 . IP65
 • سیستم خنک کنندگی: IC411
 • نوع نصب: پایه و فلنج
 • راندمان کاری: IE1. IE2 . IE3. IE4
 

الکتروموتور لوهر Loher

مشخصات فنی الکتروموتور لوهر

 • جنس بدنه: چدن
 • قدرت: 80 تا 3150 کیلووات
 • ولتاژ کاری: 3000 تا 11000 ولت
 • طول شفت: 355, 400, 450, 500, 560, 630
 • کلاس حرارتی:  F
 • درجه محافظت : IP55, IP56, IP65, IP67, IP68
 • سیستم خنک کنندگی: AIR - WATER
 • نوع نصب: پایه و فلنج
 • راندمان کاری: IE1. IE2 . IE3. IE4