نمایش دادن همه 5 نتیجه

پمپ تک پروانه داب سری KE

مشخصات پمپ تک پروانه داب سری KE

 • محدوده عملیاتی از 6 تا 100 متر مکعب در ساعت با هد تا عمق 60 متر
 • محدوده دمای مایع:
  • از -10 درجه سانتی گراد تا +50 درجه سانتی گراد برای KE 36/200 و KE 40/200،
  • از -15 درجه سانتیگراد تا +80 درجه سانتیگراد برای سایر پمپ ها.
 • حداکثر دمای محیط: +40 درجه سانتیگراد.
 • حداکثر فشار کاری: KE 35/40:  Bar 6 (600 کیلو پاسکال)

پمپ خودمکش داب سری Jet

مشخصات پمپ خودمکش داب سری Jet

 • محدوده عملیاتی: جریان تا 80 لیتر در دقیقه
 • هد تا 62 متر.
 • خودمکش (خود پرایمینگ) : تا عمق 9 متر.
 • فشار کاری: 8 بار
 • حداکثر دمای مایع: 40 درجه سانتی گراد

پمپ خودمکش داب سری JetCom

مشخصات پمپ خودمکش داب سری JetCom

 • محدوده عملیاتی: جریان تا 80 لیتر در دقیقه
 • هد: تا 62 متر.
 • خودمکش (خود پرایمینگ) : تا عمق 9 متر.
 • فشار کاری: 8 بار
 • حداکثر دمای مایع: 40 درجه سانتی گراد

پمپ خودمکش داب سری JetInox

مشخصات پمپ خودمکش داب سری JetInox

 • محدوده عملیاتی: جریان تا 80 لیتر در دقیقه
 • هد: تا 62 متر.
 • خودمکش (خود پرایمینگ) : تا عمق 9 متر.
 • فشار کاری: 8 بار
 • حداکثر دمای مایع: 40 درجه سانتی گراد

پمپ دو پروانه داب سری KE

مشخصات پمپ دو پروانه داب سری KE

 • محدوده عملیاتی: از 2 تا 30 متر مکعب در ساعت با هد تا عمق 95 متر.
 • محدوده دمای مایع: از -10 درجه سانتی گراد تا +50 درجه سانتی گراد
 • حداکثر دمای محیط: +40 درجه سانتیگراد.
 • حداکثر فشار کاری: KE 35/40:  Bar 6 (600 کیلو پاسکال)