مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hbx25

مشخصات فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hbx25

 • قطر شفت: d1 = 15 … ۳۰۰ mm (0.59″ … 11.81″)
 • بار فشار : p1 = 16 bar (232 PSI)
 • درجه حرارت: t = -40 °C … ۲۲۰ °C (-40 °F … ۴۲۸ °F)
 • سرعت کشویی: vg = 20 m/s (66 ft/s)

امکانات مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hbx25

 • مکانیکال سیل Hbx25 دارای پیکربندی خارجی است.
 • مکانیکال سیل H-Brinker Hbx25 بالانس می باشد.
 • سیل مکانیکی مستقل از جهت چرخش محور عمل می کنند.
 • مستقل از جهت فشار وارده عمل می کند.
 • نصب و راه اندازی پر قدرت و آسان می باشد.
 • دارای فنرهای محافظت شده از محصول است.
 • هیچ قسمت فلزی در اطراف محصول وجود ندارد.

جدول ابعاد مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hbx25

d1d2l1l3Tl4l7d5abd3d4l5l6
۱۵۴۲۴۸۳۱۰٫۵۱۷۸M6۱۲٫۰۲۲۳٫۰۲۹۱۲۲٫۰
۱۶۴۳۴۸۳۱۰,۵۱۷۸M6۱۲٫۰۲۲۴٫۰۳۰۱۲۲٫۰
۱۸۴۵۴۸۳۱۰,۵۱۷۸M6۱۲٫۰۲۲۷٫۰۳۳۱۲۲٫۰
۲۰۴۷۴۸۳۱۰,۵۱۷۸M6۱۲٫۰۲۲۹٫۰۳۵۱۲۲٫۰
۲۲۴۹۴۸۳۱۰٫۵۱۷۸M6۱۲٫۰۲۳۱٫۰۳۷۱۲۲٫۰
۲۴۵۱۴۸۳۱۰٫۵۱۷۸M6۱۲٫۰۲۳۳٫۰۳۹۱۲۲٫۰
۲۵۵۲۴۸۳۱۰٫۵۱۷۸M6۱۲٫۰۲۳۴٫۰۴۰۱۲۲٫۰
۲۸۵۵۴۸۳۱۰٫۵۱۷۸M6۱۲٫۰۲۳۷٫۰۴۳۱۲۲٫۰
۳۰۵۷۴۸۳۱۰٫۵۱۷۸M6۱۲٫۰۲۳۹٫۰۴۵۱۲۲٫۰
۳۲۵۹۴۸۳۱۰٫۵۱۷۸M6۱۲٫۰۲۴۲٫۰۴۸۱۲۲٫۰
۳۳۶۰۴۸۳۱۰٫۵۱۷۸M6۱۲٫۰۲۴۲٫۰۴۸۱۲۲٫۰
۳۵۶۲۴۸۳۱۰٫۵۱۷۸M6۱۲٫۰۲۴۴٫۰۵۰۱۲۲٫۰
۳۸۷۱۵۲۳۳۰٫۵۱۹۸M8۱۳٫۵۲۴۹٫۰۵۶۱۴۲٫۰
۴۰۷۳۵۲۳۳۰٫۵۱۹۸M8۱۳٫۵۲۵۱٫۰۵۸۱۴۲٫۰
۴۳۷۶۵۲۳۳۰٫۵۱۹۸M8۱۳٫۵۲۵۴٫۰۶۱۱۴۲٫۰
۴۵۷۸۵۲۳۳۰٫۵۱۹۸M8۱۳٫۵۲۵۶٫۰۶۳۱۴۲٫۰
۴۸۸۱۵۲۳۳۰٫۵۱۹۸M8۱۳٫۵۲۵۹٫۰۶۶۱۴۲٫۰
۵۰۸۳۵۴۳۳۰٫۵۲۱۸M8۱۳٫۵۲۶۲٫۰۷۰۱۶۲٫۰
۵۳۸۶۵۴۳۳۰٫۵۲۱۸M8۱۳٫۵۲۶۵٫۰۷۳۱۶۲٫۰
۵۵۸۸۵۴۳۳۰٫۵۲۱۸M8۱۳٫۵۲۶۷٫۰۷۵۱۶۲٫۰
۵۸۹۸۶۳۴۱۱٫۰۲۲۱۰M10۱۵٫۰۲۷۲٫۰۸۰۱۶۲٫۵
۶۰۱۰۰۶۳۴۱۱٫۰۲۲۱۰M10۱۵٫۰۲۷۵٫۰۸۳۱۶۲٫۵
۶۳۱۰۳۶۳۴۱۱٫۰۲۲۱۰M10۱۵٫۰۲۷۷٫۰۸۵۱۶۲٫۵
۶۵۱۰۵۶۵۴۱۱٫۰۲۴۱۰M10۱۵٫۰۲۸۱٫۰۹۰۱۸۲٫۵
۶۸۱۰۸۶۵۴۱۱٫۰۲۴۱۰M10۱۵٫۰۲۸۳٫۰۹۲۱۸۲٫۵
۷۰۱۱۱۶۸۴۳۱٫۰۲۵۱۰M10۱۷٫۵۲۸۸٫۰۹۷۱۹۲٫۵
۷۵۱۱۶۶۸۴۳۱٫۰۲۵۱۰M10۱۷٫۵۲۹۵٫۰۱۰۵۱۹۲٫۵
۸۰۱۲۱۶۸۴۳۱٫۰۲۵۱۰M10۱۷٫۵۲۱۰۰٫۰۱۱۰۱۹۲٫۵
۸۵۱۲۶۶۸۴۳۱٫۰۲۵۱۰M10۱۷٫۵۲۱۰۵٫۰۱۱۵۱۹۲٫۵
۹۰۱۳۱۶۸۴۳۱٫۰۲۵۱۰M10۱۷٫۵۲۱۱۰٫۰۱۲۰۱۹۲٫۵
۹۵۱۳۶۶۸۴۳۱٫۰۲۵۱۰M10۱۷٫۵۲۱۱۵٫۰۱۲۵۱۹۲٫۵
۱۰۰۱۴۱۶۸۴۳۱٫۰۲۵۱۰M10۱۷٫۵۲۱۲۰٫۰۱۳۰۱۹۲٫۵
۱۰۵۱۴۸۷۵۴۷۲٫۰۲۸۱۰M10۲۱٫۰۳۱۲۳٫۰۱۳۵۲۲۲٫۵
۱۱۰۱۵۳۷۵۴۷۲٫۰۲۸۱۰M10۲۱٫۰۳۱۲۸٫۰۱۴۰۲۲۲٫۵
۱۱۵۱۵۸۷۵۴۷۲٫۰۲۸۱۰M10۲۱٫۰۳۱۳۳٫۰۱۴۵۲۲۲٫۵
۱۲۰۱۷۱۷۸۵۰۲٫۰۲۸۱۰M10۲۱٫۰۳۱۴۰٫۰۱۵۲۲۲۲٫۵
۱۲۵۱۷۶۷۸۵۰۲٫۰۲۸۱۰M10۲۱٫۰۳۱۴۵٫۰۱۵۷۲۲۲٫۵
۱۳۰۱۸۱۷۸۵۰۲٫۰۲۸۱۰M10۲۱٫۰۳۱۵۰٫۰۱۶۲۲۲۲٫۵
۱۳۵۱۸۶۷۸۵۰۲٫۰۲۸۱۰M10۲۱٫۰۳۱۵۵٫۰۱۶۷۲۲۲٫۵
۱۴۰۱۹۱۷۸۵۰۲٫۰۲۸۱۰M10۲۱٫۰۳۱۶۰٫۰۱۷۲۲۲۲٫۵
۱۴۵۱۹۶۷۸۵۰۲٫۰۲۸۱۰M10۲۱٫۰۳۱۶۵٫۰۱۷۷۲۲۲٫۵
۱۵۰۲۰۳۸۶۵۵۲٫۰۳۱۱۰M10۲۵٫۰۴۱۷۱٫۰۱۸۳۲۴۳٫۰
۱۶۰۲۱۳۸۶۵۵۲٫۰۳۱۱۰M10۲۵٫۰۴۱۸۱٫۰۱۹۳۲۴۳٫۰
۱۷۰۲۲۳۸۶۵۵۲٫۰۳۱۱۰M10۲۵٫۰۴۱۹۱٫۰۲۰۳۲۴۳٫۰
۱۸۰۲۳۳۸۶۵۵۲٫۰۳۱۱۰M10۲۵٫۰۴۲۰۳٫۰۲۱۵۲۴۳٫۵
۱۹۰۲۴۳۸۶۵۵۲٫۰۳۱۱۰M10۲۵٫۰۴۲۱۳٫۰۲۲۵۲۴۳٫۵
۲۰۰۲۵۳۸۶۵۵۲٫۰۳۱۱۰M10۲۵٫۰۴۲۲۳٫۰۲۳۵۲۴۳٫۵
۲۲۰۲۷۵۹۲۶۲۳٫۰۳۳۱۰M10۲۹٫۰۵۲۴۶٫۵۲۵۸۲۵۳٫۵
۲۴۰۲۹۵۹۲۶۲۳٫۰۳۳۱۰M10۲۹٫۰۵۲۶۶٫۵۲۷۸۲۵۳٫۵
۲۶۰۳۱۵۹۲۶۲۳٫۰۳۳۱۰M10۲۹٫۰۵۲۸۶٫۵۲۹۸۲۵۳٫۵
۲۸۰۳۳۵۹۲۶۲۳٫۰۳۳۱۰M10۲۹٫۰۵۳۰۶٫۵۳۱۸۲۵۳٫۵
۳۰۰۳۵۵۹۲۶۲۳٫۰۳۳۱۰M10۲۹٫۰۵۳۲۶٫۵۳۳۸۲۵۳٫۵

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hbx25”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد سیستم شوید تا بتوانید عکس ها را به بررسی خود اضافه کنید.

محصولات پیشنهادی