لیست قیمت پمپ Basic سی لند

پمپ های کوپل نزدیک با پروانه های جانبی سری BASIC برای پمپاژ مایعات تمیز، بدون مواد ساینده و جامدات معلق، غیر انفجاری یا تهاجمی برای مواد پمپ طراحی شده اند.

مشخصات فنی پمپ محیطی basic سی لند

دمای مایع برای مصارف خانگی بیشتر از 35 درجه سانتیگراد (CEI EN 60335-2-41) یا 90 درجه سانتیگراد برای مصارف دیگر نباشد، در حالی که دمای محیط نباید بیشتر از 40 درجه سانتیگراد باشد.
سرعت جریان تا 3 متر مکعب در ساعت
ارتفاع تا 80 متر.

pump-basic-sea-land
PriceCapacityHeadOut (inch)IN (inch)HPKWModelNO
28.000.0001.835110.50.37Basic 50M1

Related projects