لیست قیمت پمپ idrogo ابارا

لیست قیمت پمپ idrogo

پمپ-idrogo-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
122,319,800 IDROGO 40-10 M کفکش شناور استیل تک فاز بدون فلوتر 1
133,819,300 IDROGO 40-10 M/A کفکش شناور استیل تک فاز با فلوتر 2
136,359,000 IDROGO 40-12 M کفکش شناور استیل تک فاز بدون فلوتر 3
147,041,000 IDROGO 40-12 MA کفکش شناور استیل تک فاز با فلوتر 4
143,945,400 IDROGO 40-15 M کفکش شناور استیل تک فاز بدون فلوتر 5
156,109,800 IDROGO 40-15 M/A کفکش شناور استیل تک فاز با فلوتر 6
138,124,800 IDROGO 40-15 T کفکش شناور استیل سه فاز 7
144,185,200 IDROGO 80-20 T کف کش شناور استیل سه فاز 8
بازگشت به لیست

Related projects