لیست قیمت پمپ KX سی لند

درباره پمپ تک پروانه KX سی لند sea land

الکتروپمپ های سانتریفیوژ با یک پروانه سری KX برای پمپاژ مایعات شفاف، بدون مواد ساینده و جامدات معلق، غیر قابل انفجار یا تهاجمی برای مواد پمپ طراحی شده اند.

مشخصات فنی پمپ تک پروانه kx سی لند

دمای مایع برای مصارف خانگی بیشتر از 35 درجه سانتیگراد (CEI EN 60335-2-41) یا 90 درجه سانتیگراد برای مصارف دیگر نباشد، در حالی که دمای محیط نباید بیشتر از 40 درجه سانتیگراد باشد.
حجم جریان تا 6 متر مکعب در ساعت
ارتفاع آبدهی تا 30 متر

 

پمپ سانتریفیوژ سی لند KX
PriceCapacityHeadOut (inch)IN (inch)HPKWModelNO
60.000.0007.2341110.75KX 101M1

Related projects