پمپ طبقاتی عمودی ULTRA HS-HX پنتاکس

مشخصات فنی پمپ طبقاتی عمودی ULTRA HS-HX پنتاکس

  • فرکانس کاری: 60hz , 50hz
  • دمای مایع: -15 ÷ +120 درجه سانتیگراد
  • حداکثر فشار کاری: 32 بار

درباره پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس ULTRA HS-HX

پمپ طبقاتی عمودی ULTRA HS-HX پنتاکس پمپ های عمودی چند مرحله ای استنلس استیل هستند. این پمپ های طبقاتی عمودی مناسب برای سیالات تمیز بدون بار، سیستم تحت فشار، آبیاری، آب آشامیدنی و گلیکول، تصفیه آب، صنایع غذایی، گرمایش و تهویه مطبوع، سیستم شستشو.

انواع پمپ طبقاتی عمودی ULTRA HS-HX پنتاکس

MODELHPkWFLOW RATE
(l/min)
H
(m)
U35HS/HX-300/1T32.2417 ÷ 75019 ÷ 12
U35HS/HX-550/2-2RT5.54417 ÷ 75029 ÷ 16
U35HS/HX-550/2-1RT5.54417 ÷ 75034 ÷ 21
U35HS/HX-750/2T7.55.5417 ÷ 75040 ÷ 27
U35HS/HX-750/3-2RT7.55.5417 ÷ 75049 ÷ 30
U35HS/HX-1000/3-1RT107.5417 ÷ 75054 ÷ 35
U35HS/HX-1000/3T107.5417 ÷ 75058 ÷ 40
U35HS/HX-1000/4-2RT107.5417 ÷ 75069 ÷ 45
U35HS/HX-1500/4-1RT1511417 ÷ 75075 ÷ 51
U35HS/HX-1500/4T1511417 ÷ 75081 ÷ 58
U35HS/HX-1500/5-2RT1511417 ÷ 75089 ÷ 58
U35HS/HX-1500/5-1RT1511417 ÷ 75094 ÷ 62
U35HS/HX-2000/5T2015417 ÷ 75099 ÷ 70
U35HS/HX-2000/6-2RT2015417 ÷ 750110 ÷ 73
U35HS/HX-2000/6-1RT2015417 ÷ 750114 ÷ 77
U35HS/HX-2000/6T2015417 ÷ 750119 ÷ 84
U35HS/HX-2000/7-2RT2015417 ÷ 750128 ÷ 85
U35HS/HX-2000/7-1RT2015417 ÷ 750132 ÷ 89
U35HS/HX-2500/7T2518.5417 ÷ 750138 ÷ 97
U35HS/HX-2500/8-2RT2518.5417 ÷ 750152 ÷ 105
U35HS/HX-2500/8-1RT2518.5417 ÷ 750156 ÷ 110
U35HS/HX-2500/8T2518.5417 ÷ 750162 ÷ 118
U35HS/HX-3000/9-2RT3022417 ÷ 750171 ÷ 119
U35HS/HX-3000/9-1RT3022417 ÷ 750176 ÷ 123
U35HS/HX-3000/9T3022417 ÷ 750182 ÷ 131
U35HS/HX-3000/10-2RT3022417 ÷ 750191 ÷ 132
U35HS/HX-3000/10-1RT3022417 ÷ 750195 ÷ 136
U35HS/HX-4000/10T4030417 ÷ 750201 ÷ 145
U35HS/HX-4000/11-2RT4030417 ÷ 750218 ÷ 156
U35HS/HX-4000/11-1RT4030417 ÷ 750223 ÷ 161
U35HS/HX-4000/11T4030417 ÷ 750229 ÷ 169
U35HS/HX-4000/12-2RT4030417 ÷ 750240 ÷ 173
U35HS/HX-4000/12-1RT4030417 ÷ 750245 ÷ 179
U35HS/HX-4000/12T4030417 ÷ 750251 ÷ 188
U35HS/HX-4000/13-2RT4030417 ÷ 750260 ÷ 188
U35HS/HX-4000/13-1RT4030417 ÷ 750265 ÷ 194
U35HS/HX-4000/13T4030417 ÷ 750272 ÷ 203
U50HS/HX-400/1-1RT43567 ÷ 106716 ÷ 5
U50HS/HX-550/1T5.54567 ÷ 106720 ÷ 10
U50HS/HX-750/2-2RT7.55.5567 ÷ 106734 ÷ 16
U50HS/HX-1000/2T107.5567 ÷ 106742 ÷ 24
U50HS/HX-1500/3-2RT1511567 ÷ 106756 ÷ 30
U50HS/HX-1500/3T1511567 ÷ 106765 ÷ 41
U50HS/HX-2000/4-2RT2015567 ÷ 106777 ÷ 44
U50HS/HX-2000/4T2015567 ÷ 106786 ÷ 55
U50HS/HX-2500/5-2RT2518.5567 ÷ 1067100 ÷ 59
U50HS/HX-2500/5T2518.5567 ÷ 1067109 ÷ 70
U50HS/HX-3000/6-2RT3022567 ÷ 1067121 ÷ 72
U50HS/HX-3000/6T3022567 ÷ 1067130 ÷ 82
U50HS/HX-4000/7-2RT4030567 ÷ 1067146 ÷ 91
U50HS/HX-4000/7T4030567 ÷ 1067156 ÷ 102
U50HS/HX-4000/8-2RT4030567 ÷ 1067168 ÷ 105
U50HS/HX-4000/8T4030567 ÷ 1067178 ÷ 116
U50HS/HX-5000/9-2RT5037567 ÷ 1067190 ÷ 119
U50HS/HX-5000/9T5037567 ÷ 1067200 ÷ 131
U50HS/HX-5000/10-2RT5037567 ÷ 1067212 ÷ 133
U50HS/HX-5000/10T5037567 ÷ 1067221 ÷ 144
U50HS/HX-6000/11-2RT6045567 ÷ 1067235 ÷ 149
U50HS/HX-6000/11T6045567 ÷ 1067245 ÷ 161
U50HS/HX-6000/12-2RT6045567 ÷ 1067257 ÷ 163
U50HS/HX-6000/12T6045567 ÷ 1067267 ÷ 175
U50HS/HX-6000/13-2RT6045567 ÷ 1067279 ÷ 177
U75HS/HX-550/1-1RT5.54500 ÷ 146718 ÷ 4
U75HS/HX-750/1T7.55.5500 ÷ 146725 ÷ 12
U75HS/HX-1000/2-2RT107.5500 ÷ 146737 ÷ 15
U75HS/HX-1500/2-1RT1511500 ÷ 146744 ÷ 24
U75HS/HX-1500/2T1511500 ÷ 146751 ÷ 31
U75HS/HX-2000/3-2RT2015500 ÷ 146763 ÷ 31
U75HS/HX-2000/3-1RT2015500 ÷ 146769 ÷ 39
U75HS/HX-2500/3T2518.5500 ÷ 146778 ÷ 47
U75HS/HX-2500/4-2RT2518.5500 ÷ 146789 ÷ 48
U75HS/HX-3000/4-1RT3022500 ÷ 146795 ÷ 55
U75HS/HX-3000/4T3022500 ÷ 1467101 ÷ 63
U75HS/HX-4000/5-2RT4030500 ÷ 1467116 ÷ 68
U75HS/HX-4000/5-1RT4030500 ÷ 1467123 ÷ 76
U75HS/HX-4000/5T4030500 ÷ 1467129 ÷ 85
U75HS/HX-4000/6-2RT4030500 ÷ 1467142 ÷ 84
U75HS/HX-5000/6-1RT5037500 ÷ 1467148 ÷ 93
U75HS/HX-5000/6T5037500 ÷ 1467155 ÷ 101
U75HS/HX-5000/7-2RT5037500 ÷ 1467167 ÷ 100
U75HS/HX-5000/7-1RT5037500 ÷ 1467173 ÷ 108
U75HS/HX-6000/7T6045500 ÷ 1467181 ÷ 119
U75HS/HX-6000/8-2RT6045500 ÷ 1467194 ÷ 118
U75HS/HX-6000/8-1RT6045500 ÷ 1467200 ÷ 127
U75HS/HX-6000/8T6045500 ÷ 1467207 ÷ 135
U90HS/HX-750/1-1RT7.55.5750 ÷ 188320 ÷ 6
U90HS/HX-1000/1T107.5750 ÷ 188327 ÷ 12
U90HS/HX-1500/2-2RT1511750 ÷ 188342 ÷ 16
U90HS/HX-2000/2T2015750 ÷ 188357 ÷ 31
U90HS/HX-2500/3-2RT2518.5750 ÷ 188371 ÷ 35
U90HS/HX-3000/3T3022750 ÷ 188383 ÷ 50
U90HS/HX-4000/4-2RT4030750 ÷ 1883101 ÷ 55
U90HS/HX-4000/4T4030750 ÷ 1883113 ÷ 70
U90HS/HX-5000/5-2RT5037750 ÷ 1883128 ÷ 72
U90HS/HX-5000/5T5037750 ÷ 1883141 ÷ 87
U90HS/HX-6000/6-2RT6045750 ÷ 1883157 ÷ 90
U90HS/HX-6000/6T6045750 ÷ 1883169 ÷ 105
Pump body HS: cast iron GJL-250
HX: EN 1.4401 / AISI 316
Pump shaft HS: EN 1.4057 / AISI 431
HX: EN 1.4460 / AISI 329
Motor bracket cast iron
Seal plate Housing HS: EN 1.4301 / AISI 304
HX: EN 1.4401 / AISI 316
Impeller, diffuser, shell pump shaft HS: EN 1.4301 / AISI 304
HX: EN 1.4401 / AISI 316
Mechanical seal silicon carbide-graphite-EPDM
Ambient temperature max 40 °C
Liquid temperature -15 ÷ +120 °C (Max 85° for domestic use)
Pump body gasket EPDM
Operating pressure max 32 bar (U 35-50); max 25 bar (U 75-90)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پمپ طبقاتی عمودی ULTRA HS-HX پنتاکس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد سیستم شوید تا بتوانید عکس ها را به بررسی خود اضافه کنید.

محصولات پیشنهادی